ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

บริการห้องพัก

บ้านสมปรารถนา มีบริการห้องพักสำหรับ ผู้สูงอายุ ทั้งหญิง – ชาย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นที่ช่วยตัวเองได้บ้าง หรือไม่ได้เลย
และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มี

  • ชนิดห้องพิเศษ อยู่เพียงคนเดียว
  • ชนิดห้องพิเศษ อยู่ สองคน
  • ห้องรวม

บริการห้องพักจะคิดรวมทั้งค่าอาหาร ของผู้ป่วยทั้ง 3 มื้อ
ค่าพนักงานคอยดูแล ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ของผู้ป่วย

 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ (รายเดือน) ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
ทานอาหารทางปากได้
16,000 - 18,000 บาท
ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ เจาะหน้าท้อง
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย
18,000 - 20,000 บาท
ค่าบริการ (รายวัน)   800 - 1,000 บาท

บริการพาไปพบแพทย์

  • ในกรณีที่ญาติของผู้ป่วย ไม่สามารถพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยตนเองได้ ทางศูนย์มีบริการเป็นตัวแทนท่านพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ตามกำหนดนัดของทางโรงพยาบาล(คิดค่าบริการ)

  • การพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด ถ้าเกิดเหตุจำเป็นที่แพทย์เห็นสมควรให้ผู้ป่วยนอนดูอาการที่โรงพยาบาล(ค้างคืน) ทางศูนย์จะเป็นตัวแทนดูแลผู้ป่วยจนส่งมอบให้กับญาติเป็นผู้ดูแลต่อในช่วงระหว่างพักดูอาการที่โรงพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ ราคา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ ดูแลคนไทย , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลชาวต่างชาติ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก

© 2016 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ.com All Rights Reserved. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ