บ้านสมปรารถนา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

ท่านสุข เราดีใจ ท่านทุกข์ เราพร้อมช่วยเหลือ และให้บริการ ดังนั้นบริการคืองานของเรา เรามิได้คิดว่าผู้ป่วยคือลูกค้า แต่เราคิดว่า ผู้ป่วยคือญาติพี่น้อง ที่เราต้องดูแล เอาใจใส่เยี่ยง คนในครอบครัวเดียวกัน

บ้านสมปรารถนาได้ดำเนินการ บริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ มีลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เราตระหนักดีถึงความห่วงใยของท่านที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ หรือญาติผู้ป่วยของท่าน เราจึงมีพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

  • รับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
  • ผู้ป่วยเบาหวาน และโรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยทางสมอง
  • ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง
  • เจาะคอ เจาะหน้าท้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ ราคา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ ดูแลคนไทย , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลชาวต่างชาติ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก

© 2016 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ.com All Rights Reserved. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ